Universitatea de Vară de restaurare de monumente şi situri

sub înaltul patronaj al Academiei Române

„Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor”

Ediţia a II-a, 23 august – 2 septembrie 2010, Alba Iulia /Apulum - Zlatna/Ampelum - Roşia Montană/Alburnus Maior


Organizata de RPER – Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie, sub inaltul patronaj al Academiei Româneprezentare generală

Această acţiune face parte din proiectul « Universitatea de vară de restaurare de monumente şi situri  » ca preambul al unui program de formare post-universitara a specialiştilor de patrimoniu, iniţiat de RPER* în spiritul Declaraţiei ICOMOS, Québec, 4 oct 2008, « La Sauvegarde de l’esprit du lieu ».**

Încheiată cu publicarea unui volum şi cu înmânarea de certificate de participare.

 

Harta traseului aici...


Drumurile romane din Ţara Moţilor (Munţii Apuseni)

Scurt istoric

În inima conceptului cuceririlor romane începute în secolul IV î. Chr., toate teritoriile ocupate trebuiau să fie legate  prin artere de comunicaţii cu Roma. Armata romană a fost cea care a construit şi reteaua rutieră a Daciei, primele drumuri fiind construite încă din timpul războaielor dacice, dupa cum o dovedesc reprezentările păstrate pe Columna lui Traian. O dată cu organizarea noii provincii, a fost edificat drumul imperial care traversa Dacia de la sud la nord, plecând de la Drobeta (Turnu Severin) şi ajungând la Porolissum (Zalău). O importantă reţea rutieră a fost construită şi în zona minieră a Munţilor Apuseni, pe văile Arieşului şi Ampoiului, ea putând fi denumită cu deplină justificare « drumul aurului ».

Scopul Universităţii de vară

Pregătirea specialiştilor şi actorilor politicii de patrimoniu pe modelul european.

Reidentificarea, pregătirea pentru marcare a fostelor drumuri romane puţin cunoscute înca, în scopul popularizării şi cartografierii acestora, pe baza cercetărilor existente. Acţiunea are în perspectivă recunoaşterea valorii istorice a acestor vestigii în România şi introducerea lor în circuitul turistic-cultural european, pe modelul traseelor “Drumurile Romane” din toate ţările europene.

Proiectul poate fi preambulul unor programe de cercetare în cadrul Centrelor de cercetare/studii ale Universităţilor din România, Franţa şi Italia.


Traseu didactic şi sportiv efectuat cu studenţi/absolvenţi cu preocupari referitoare la problematica patrimoniului naţional, de soarta monumentelor şi siturilor aflate în pericol de dispariţie.

Traseele propuse eşalonate în trei ediţii.

Itinerariul propus urmează drumurile romane din Ţara Moţilor în Munţii Apuseni.


° Traseul I – Ediţia 2009 : Turda (Potaissa) - Roşia Montană (Alburnus Maior)- pe valea Arieşului mijlociu şi inferior, care separă Muntele Mare de Munţii Trascăului.

Turda până la Buru, 20 Km, apoi până la Lupşa, 57 Km, şi Roşia Montană, 11 Km (total 88 Km)

Aşezari pe traseu unde s-au găsit vestigii romane : Turda (castrul roman şi salina), Sălciua, Baia de Arieş, Lupşa (exploatări aurifere), Roşia Montană (minele din Cârnic, Orlea, Cetate şi aşezările, cimitirele şi templele minerilor din zonele adiacente).


° Traseul II – Ediţia  2010 : Alba Iulia (Apulum) - Zlatna (Ampelum) - Roşia Montană (Alburnus Maior)

Alba-Iulia – Zlatna, 35 Km, pe valea Ampoiului prin Tauţi, Meteş, Poiana Ampoiului, Presca Ampoiului, Galaţi, Valea Mică, Patrângeni, apoi până la Abrud, 29 Km, de aici Roşia Montană şi apoi la Bucium, 18 km (total 82 Km)

Aşezări pe traseu unde s-au găsit vestigii romane : Ighiu -Magulici (castru roman şi cariere de calcar) –Gura Ampoiţei (villa rustica) –Tauţi – Meteş (aşezare rurală) - Zlatna-Patrângeni (Ampelum, aşezare urbană cu rang de municipium), Bucium - Corabia – Vulcoi, exploatare auriferă romană şi cimitire tumulare ale minerilor) – Corna (aşezare şi necropolă), Roşia-Montană (Alburnus Maior).


° Traseul III – Ediţia 2011 : Cigmău – Geoagiu-Băi (Germisara) - Zlatna (Ampelum)

Gelmar, Geoagiu-Băi, pe valea Geoagiului prin Bozeş, Băcaia, Glod, Almaşul de Mijloc, până la Zlatna, 30 Km


Vestigii geologice si speologice din apropierea drumurilor romane :

Munţii  Trascăului, domurile calcaroase, de zeci de metri înălţime : Pietrele Ampoiţei, Piatra Corbului (Tăuţ), Degetul lui Dumnezeu (Valea Mică), Lacul Ighiel, Platoul Ciumena-peisaj carstic mioritic, Detunata –« orga » vulcanica 100 m (din Bucium), Poiana cu narcise de la Negrileasa - Bucium (rezervaţie naturală) .

Pe Valea Arieşului : Peştera Huda lui Păpară, Masivul Scăriţa-Belioara (sat tradiţional şi rezervaţie naturală), Peştera Gheţarul Scărişoara (cele mai mari acumulari subterane de gheaţă din Europa).

Popasuri inedite :

Roşia Montană: Muzeul Mineritului cu vizitarea Muntelui Cârnic şi Pietrii Corbului (monument istoric), a galeriilor romane de la Orlea; Abrud: centrul istoric al oraşului cu bisericile - monument: Sf. Apostoli (sec. XVIII-XIX) romano-catolică (sec. XV-XVIII); Ampoiţa – biserica monument „Cuvioasa Paraschiva” (sec. XVII-XVIII); Zlatna: bisericile- monument „Sf. Nicolae” (sec. XVIII) şi „Adormirea Maicii Domnului” (sec. XV-XVIII)

Modul de desfăşurare al celei de-a doua ediţii UdV RPER 2010 :

Tabăra-stagiu de vară va fi instalată, succesiv, la: Motelul Filonul de Aur din Abrud, Hanul Ursita din Bucium Poieni şi Pensiunea Izvorul Muntelui din Ampoiţa.

Parcursul va avea cinci etape-trosoane jurnaliere parcurse pedestru.

Deplasarea către tronsoane este asigurată cu microbus.

Se propune o auto-gestiune, în spiritul ecologic al modestiei sportive şi al respectului specificului local.

Programul zilelor cu activităţi practice este dedicat deplasării pe distanţa etapei jurnaliere.

Se vor organiza întâlniri în vecinatea traseului, cu populaţia şi autorităţile locale, în vederea realizării unor fişe de studiu antropologic şi sociologic.

Se vor vizita obiectivele de patrimoniu natural şi cultural învecinate traseelor.

Obiective didactice


Cursuri din zilele de activităţi didactice, sunt din domeniile :

 • istorie şi arheologie
 • arhitectură
 • geografie, geologie
 • turism cultural
 • antropologie
 • peisagistică


Obiective practice

 • pregatire pentru marcare şi semnalizare a drumului roman ca traseu turistic
 • cartografierea GPS
 • semnalarea problemelor de mediu ale zonei
 • semnalarea problemelor sociale ale zonei
 • inventarierea monumentelor naturale şi culturale limitrofe drumului roman
 • fotografierea amprentelor arheologice, vernaculare şi sociale în vederea epilogului

ediţiei „expoziţie multimedia” la Muzeul Ţăranului Român

 • sintetizarea datelor obţinute pentru editarea unui volum dedicat la închiderea ediţiei III, 2011.


*RPER-Fr : Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie, organizaţie non-profit, conform legii franceze 1901, are ca scop europenizarea conceptului de recunoaştere şi salvgardare a patrimoniului naţional românesc, introducerea sa în dinamica autentică a dezvoltării durabile, ca parte integrantă a patrimoniului european şi mondial. RPER-Ro, filiala RPER-Fr, are aceleaşi principii de funcţionare ca şi organizaţia-mamă.

**Declaraţia principiilor şi recomandărilor destinate prezervării “spiritului locului”, prin salvgardarea patrimoniului material şi imaterial, care este considerat ca un mijloc novator şi eficient de contribuţie la dezvoltarea durabilă şi socială în întreaga lume.


program

Din experienţa ediţiei I a UdV 2009, ce a avut loc între 21 aug. şi 5 sept. 2009, programul practic şi programul didactic a fost prevăzut în zile diferite.

Duminică 22.08

Sosirea organizatorilor şi participanţilor din Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Reşiţa.

Luni 23.08:

ora 14:00: FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A UdV 2010: Sala festivă a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia cu proiectarea documentarului expoziţiei “Ateliere de Patrimoniu”,  în prezenta Preşedintelui Academiei Romane, prof. dr. Ionel HAIDUC şi a oficialităţilor locale, invitaţi:  prof. dr. Elena HELEREA, prof. dr. Liviu SOFONEA.

Invitaţi de onoare: OAR Transilvania, în partenariat cu Asociaţia Heritage (partener UNESCO) - şi OAR Alba Iulia.

ora 16:00: Vizitare obiective istorice Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, cetatea cu traseul porţilor, Catedrala Reîntregirii şi Catedrala Romano-Catolică.

Deplasare la Abrud şi instalare la Tabăra 1, Motel Filonul de Aur, prezentarea cursanţilor şi a organizatorilor, a instructiunilor de funcţionare a UdV, a repartizării Tronsoanelor Drumurilor Romane - T D R jurnaliere, de către directorul UdV, conf. univ. dr. Horia CIUGUDEAN.

Marti 24.08:

dimineaţa: vizitarea comunei Roşia Montană

ora 10 :00: Conferinţă şi dezbateri « Suprafeţe arhitecturale în timp şi lumină – criterii de conservare », conf. dr. arh. Mihai OPREANU.

ora 14:30: Conferinţă şi dezbateri  “Poetica gospodăriei ţărăneşti. Ipostaze actuale”, prof. dr. Vintilă MIHĂILESCU, la Caminul Cultural Roşia Montana.

Miercuri 25.08:

dimineaţa: parcurs pedestru T D R I (Roşia Montană – Abrud), pe drumul roman parţial identificat.

Vizitare castru roman şi monumente Abrud.

Joi  26.08:

dimineaţa: parcurs pedestru T D R II (Abrud – Bucium Saşa), pe drumul roman parţial identificat.


Vineri 27.08:

dimineaţa: parcurs pedestru T D R III (Bucium Saşa – Bucium Poieni), pe drumul roman parţial identificat.

Deplasare la Bucium Poieni şi instalare la Tabăra 2, Hanul Ursita.

Sâmbată 28.08:

Conferinţe şi dezbateri:

ora 9:30: “Amenajare şi dezvoltare turistică rurală în Bazinul Arieşului”, prof. dr. Nicolae CIANGĂ

ora 11:00: “Geomorfositurile din Bazinul Arieşului”, prof. dr. Ioan-Aurel IRIMUŞ

ora 15 :00: “Infrastructura rutieră şi organizarea Daciei romane: cazul drumului roman imperial” şi “Topografia arheologică a Daciei romane: zona Apulum-Potaissa-Alburnus Maior”, conf. dr. Florin FODOREAN

ora 17:30: “Problema megaliţilor în Transilvania, semnalările, stadiul cercetărilor, probleme”, prof. dr. Gheorghe LAZAROVICI şi dr. Magda LAZAROVICI

Duminica 29.08:

Conferinţe şi dezbateri:

ora 15 :00: “Consideraţii privind legislaţia protejării patrimoniului cultural din România”, conf. dr. Marius CIUTA

ora 16 .00: “Arheologie şi peisaj cultural în Munţii Metaliferi - zona Bucium”, conf. dr. Horia CIUGUDEAN

ora 18.00 : Program folcloric susţinut de ansamblul şcolar din Bucium-Sat, urmat de o întâlnire cu primarul şi consilierii comunei Bucium

Luni 30.08:

dimineaţa: parcurs pedestru T D R IV (Poieni – minele romane din Muntele Corabia), pe drumul roman parţial identificat.

Marţi 31.08:

dimineaţa: parcurs pedestru T D R V (Bucium – Valea Ruzii – Zlatna), pe drumul roman parţial identificat.

Deplasare la Ampoiţa şi instalare la Tabăra 3, Pensiunea Izvorul Muntelui

Miercuri 01.09:

Conferinţe şi dezbateri:

ora 10:00: “Cercetările arheologice de la Silivaşu de Sus şi câteva probleme ale arheologiei montane în România”, prof. dr. Sabin A. LUCA

ora 11.00 “Centrul urban Apulum – o mică copie a Romei”, conf.dr. Vasile MOGA

ora 12:00: "A fost odată municipium Ampelum" - marturii, dr.cercetator Ioana Bogdan-CĂTĂNICIU

ora 15:00: Vizitarea sitului arheologic de la Pietrele Ampoitei si a bisericii – monument istoric „Cuvioasa Paraschiva” (sec. XVII-XVIII)

Joi 02.09:

ora 14.00: FESTIVITATEA DE INCHIDERE a UdV cu decernarea Certificatelor de Participare, va avea loc la Caminul Cultural, ROŞIA MONTANĂ,

cu participarea prof. dr. Liviu SOFONEA, invitaţi din administraţia locală şi invitaţii de onoare ai proiectului “Roşia Montană - Un Peisaj cultural în Transformare”şi se va termina cu un concert al tulnicăreselor din comuna Avram Iancu şi cu masa Câmpenească în Piaţa centrală.


Plecarea participanţilor şi a organizatorilor.

TRANSPORTUL va fi asigurat cu microbus de la Tabere până la obiectivul jurnalier din program.

NOTA: durata conferinţelor este de 30-45 minute.

Micul dejun şi cina se servesc la baza de cazare, prânzul pick-nick, cu excepţia dejunului zilelor de: marti 24 august si miercuri 1 septembrie, cand se va servi la Rosia Montana, precum şi în zilele dedicate programului didactic: sâmbata 28 august, duminică 29 august când se va servi la baza de cazare.


organizare

Organizator

RPER Franţa şi RPER România

Buget şi sarcini

în sarcina participanţilor

 • asigurare individuală pentru perioada UdV
 • transportul pâna şi de la Tabăra-stagiu, la sosire/plecare

în sarcina organizatorilor & partenerilor

 • cazarea & masa
 • microbuse pentru transportul participanţilor spre tronsonul jurnalier
 • vehicul de teren pentru pentru situaţiile de urgenţă
 • asistenţă tehnică, de securitate, încadrare didactică, logistică

Comitet de organizare

Coordonator: Ştefana BIANU, preşedinte RPER - Franţa

Director de proiect şi coordonator activitate didactică: conf. dr. Horia CIUGUDEAN, vicepreşedinte RPER - România

Asistent director proiect: asist. drd. Cristina PĂTRAŞCU, vicepreşedinte RPER - România

Director logistică: Dan MOISA, preşedinte Clubul Montan Apuseni

Asistent director logistică şi PR: Iulia GORBAN, Clubul Montan Apuseni


cadre didactice

dr. cercetător Ioana Bogdan-CĂTĂNICIU, Cluj-Napoca     < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Nicolae CIANGĂ, Universitatea « Babes-Bolyai », Cluj-Napoca. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

conf. dr. Horia CIUGUDEAN, Muzeul National al Unirii Alba Iulia. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

conf. dr. Marius Mihai CIUTĂ, Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

lector dr. Florin FODOREAN, Universitatea « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Elena HELEREA, Universitatea « Transilvania », Braşov.     < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Ioan-Aurel IRIMUŞ, Universitatea « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Gheorghe LAZAROVICI, Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

dr. cercetător  Magda LAZAROVICI, Institutul de Arheologie, Iaşi

prof. dr. Sabin A. LUCA, ICPCTE, Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Vintilǎ MIHǍILESCU, Universitatea SNSPA, Bucureşti.     < >

conf. dr. Vasile MOGA, Alba Iulia.

conf. dr. arh. Mihai OPREANU, Universitatea de arhitectură şi urbanistică « Ion Mincu », Bucureşti. < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

prof. dr. Liviu SOFONEA, Universitatea « Transilvania », Braşov.


cursanţi

Marius Dan Benţa

Doctorand Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea « Transilvania », Braşov

Motivaţie : « aprofundarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte restaurarea şi conservarea patrimoniului construit »

Cristian Buzatu

Absolvent Facultatea de stiinte economice si administrative, specializare istorie

Universitatea « Eftimie Murgu », Reşiţa

Motivaţie : « acumularea de experienţă »

Alexandru Florin Cârstea, participant ediţia I UdV

Absolvent, Facultatea de Ştiinta Mediului

Universitatea « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca

Motivaţie : « conservarea patrimoniului natural şi cultural »

Andrei-Dorel Demian

Student anul II Facultatea de Geografie, Specializarea Geografia Turismului

Universitatea « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca

Motivaţie : « redescoperirea, marcarea şi restaurarea vestigiilor romane »

Cristian-Ionel Din, participant ediţia I UdV

Doctorand în istorie, Facultatea de Litere, istorie si jurnalistica

Univesitatea « Lucian Blaga », Sibiu

Motivaţie : « pasiunea pentru istoria naţională şi universală, dorinţa de implicare în noi proiecte »

Veronica Gancev

Absolvent Facultatea de arhitectură şi urbanism şi Curs postuniversitar de reabilitare a monumentelor istorice

Universitatea « Babes-Bolyai », Cluj-Napoca

Motivaţie : « intersesul pentru zona Munţilor Apuseni în ceea ce priveşte: arhitectura vernaculară, tipul de “urbanism” rural, mediul natural şi modul ecologic de construcţie,precum şi modul de viaţă traditională; conexiuni între gospodării, conexiuni între sate »

Florin Gherasim, participant ediţia I UdV

Master în managementul sectorului public

SNSPA, Bucureşti

Motivaţie : « exploatarea arealului Munţilor Apuseni, atât din punct de vedere al potenţialului turistic şi arheologic al zonei cât şi din perspectiva reconfigurarii unor echipe interdisciplinare deja formate şi a valorificării experienţei acumulate în ediţia anterioară »

Florin Ivan

Absolvent, anul II master, Facultatea de istorie si patrimoniu

Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu

Motivaţie : « pasiunea pentru tot ce ţine de civilizaţia romană »

Adrian Luca

Student, anul I master, Facultatea de istorie şi patrimoniu

Universitatea « Lucian Blaga », Sibiu

Motivaţie : «punerea în practică a cunoştinţelor acumulate pentru valorificarea drumurilor romane, obiectiv de mare însemnătate »

Verona Anca Moldovan

Absolvent Facultatea de Ştiinţe economice şi administrative, Specializarea Asistenţă Socială şi Specializarea Istorie

Universitatea « Eftimie Murgu », Reşiţa

Motivaţie : « aprofundarea studiilor cu privire la epoca romana; dorinţa de a urma o carieră profesională în domeniul istoriei »

Octavian Pascu, participant ediţia I UdV

Student anul II master Antropologie şi comunităţi sociale

SNSPA, Bucureşti

Motivaţie : « continuitate »

Mihai Pătraşcu, participant ediţia I UdV

Absolvent master Turism Cultural, Facultatea de Geografie, sectia Geografia Turismului

Universitatea Bucuresti

Motivaţie: « îmbogăţirea cunoştiinţelor despre trecutul ţării noastre, descoperirea potenţialului turistic al zonei studiate, posibilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară»

Ileana Sadean, participant ediţia I UdV

Absolvent master antropologie

SNSPA Bucureşti

Motivaţie : « oportunitatea de a lucra într-o echipă funcţională pentru a pune în aplicare cunoştinţele şi experienţa profesională şi în acelaşi timp de a le îmbogăţi »

Ana-Natalia Ungureanu, participant ediţia I UdV

Student anul II master in Marketing şi Comunicare în Afaceri, Facultatea de Marketing

ASE Bucuresti

Motivaţie : « cunoaşterea zonei în scopul de a activa în domeniul dezvoltării durabile (în special dezvoltare rurală) în judeţul Alba »


parteneri

Parteneri  proiect:

 • I C R - Institutul Cultural Român, Bucureşti
 • Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Transilvănean în context    European (ICPTCE) al Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu
 • Centrul de Studii Romane al Universităţii “Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca
  • Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
  • Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti
  • Fundaţia Raţiu, Turda
  • Fundaţia Pro Patrimonio
  • Asociaţia Heritage
  • Clubul Montan Apuseni, Cluj-Napoca
  • Asociaţia Geo Bate Şaua, Bucureşti
  • EcoAssist, Bucureşti

  Parteneri media:

  • Revista Observatorul Cultural
  • Revista Orizont
  • Revista Formula AS
  • Radio Guerilla
  • Radio Cluj
  • Radio Blaj
  • Radio Reintregirea Alba Iulia
  • Radio Transilvania
  • TVR Cultural

  mulţumiri

  RPER ţine să mulţumească pentru încrederea acordată, pentru încurajări, pentru profesionalism, entuziasm, pasiune şi, desigur, pentru spijinul efectiv,  tuturor  celor fără de care acest proiect nu ar fi prins viaţă:

  Academiei Române pentru înaltul patronaj acordat proiectului.

  Institutului Cultural Român pentru confirmarea politicii de patrimoniu în mentalitratea europeană.

  Muzeului Naţional al Unirii -  Partener şi gazdă a deschiderii oficiale a UdV ediţia a II-a  2010.

  Membrilor de onoare, Partenerilor de proiect, Partenerilor media, Cadrelor didactice, Cursanţilor,  prietenilor, precum şi bazelor de cazare: Motel Filonul de Aur şi Pensiunea Confort (Abrud), Hanul Ursita şi Pensiunea Carmen (Bucium) şi Pensiunea Izvorul Muntelui (Ampoiţa), pentru disponibilitatea de a crea cadrul Taberelor fixe.

  Comitetului de organizare care a reuşit coordonarea proiectului.

  Dedicăm acest proiect locuitorilor şi responsabililor tuturor comunelor din Ţara Moţilor, cu convingerea că vor vedea, în oglinda proiectului, valorile patrimoniului natural şi cultural cu care se pot mândri în faţa tuturor celor ce vor vizita aceste locuri.

   


  Comunicat de presă

  Universitatea de Vară de restaurare de monumente şi situri

  Programul « Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor »

  Ediţia II, 23 august – 2 septembrie 2010

  Organizată de RPER – Rencontres du Patrimoine Europe - Roumanie, sub înaltul patronaj al Academiei Române,


  Invitaţi de onoare: OAR Transilvania, în partenariat cu Asociaţia Heritage (partener UNESCO) - şi OAR Alba Iulia.


  Cu ocazia festivităţii de deschidere a UdV RPER 2010, 23 august 2010, ora 14.00 , ce va avea loc la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia.

  Drumurile romane din Ţara Moţilor sunt puţin cunoscute şi necartografiate, deşi prin bogăţia de informaţii istorice pe care le poartă şi prin frumuseţea zonelor pe care le traversează, ele merită să fie introduse în turismul cultural şi sportiv, după modelul european.

  Programul « Pe Drumurile Romane în Ţara Moţilor » al Universităţii de Vară de restaurare de monumente şi situri, ce se desfăşoara în trei ediţii : 2009, 2010, 2011, are ca scop recunoaşterea valorii istorice a acestor vestigii şi introducerea lor în reţeaua turistică a « Drumurilor Romane » din Europa.  Filozofia proiectului este inspirată de Declaraţia ICOMOS de la Quebec din 4 octombrie 2008 de « salvare a spiritului locului », prin salvarea patrimoniului material şi imaterial, mijloc novator şi eficient de contribuţie la dezvoltarea durabila şi socială în întreaga lume.


  În cadrul ediţiei a doua, între 23 august şi 2 septembrie 2010, studenţi şi doctoranzi participanţi la Program, viitori specialişti şi actori ai politicii de patrimoniu pe modelul european, împreuna cu organizatorii, vor parcurge tronsoane între Alba-Iulia (Apulum) – Zlatna (Ampelum) – Abrud şi Roşia Montană (Alburnus Maior)  în vederea re-identificarii drumului roman.


  Cursurile multidisciplinare din cadrul Programului sunt asigurate de către specialişti şi cadre universitare.


  Observaţiile făcute în teren cu ocazia primei Ediţii 2009, au permis identificarea unor sectoare bine conturate din drumul roman în raza localităţilor Buru, Vidolm, Lunca Arieşului, Sălciua şi Lupşa. S-a constatat totodata că există porţiuni considerabile care au fost afectate în decursul timpului de eroziunea solului, alunecari de teren sau activităţi agricole, astfel că traseul rutier antic nu mai este vizibil în mod continuu.

  RPER intenţionează să propună pentru clasare în lista monumentelor şi siturilor istorice a tronsoanelor conservate, care ulterior, în colaborare cu administraţia locala, să fie curăţate şi marcate pentru a putea fi incluse în circuitele turistice. De asemenea, traseele turistice identificate, care se suprapun parţial peste anticele drumuri romane, s-ar putea înscrie în rândul drumurilor verzi, accesibile doar drumeţiilor şi mijloacelor de transport nemotorizate şi nepoluante (cicloturism, turism ecvestru).


  Pe traseu, se inventariază monumentele culturale şi naturale limitrofe. Vor avea loc întâlniri cu locuitorii comunelor de pe traseu,  şi cu administraţia locală, pentru a se înregistra problemele sociale şi ecologice ale regiunii.


  La festivitatea de închidere a ediţiei 2010, din 2 septembrie, ora 14, va avea loc decernarea certificatelor de participare cursanţilor UdV 2010, la Căminul Cultural, la Roşia Montană.

  Festivitatea se va încheia cu un concert al tulnicăreselor din comuna Avram Iancu şi o masă câmpenească.


  Materialele fotografice şi informaţionale culese în cadrul Programului vor constitui obiectul unei expoziţii multimedia “Ateliere de Patrimoniu” la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.


  Partenerii UdV RPER 2010

  Institutul Cultural Român, Centrul de cercetare IPCTE al Universităţii Lucian Blaga Sibiu, Centrul de studii romane al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Ţăranului Român, Muzeul « Pamfil Albu » Lupşa, Fundaţia Raţiu Turda, Fundaţia ProPatrimonio,  Asociaţia Heritage, Clubul Montan Apuseni Cluj-Napoca, Asociaţia Bate Şaua Bucureşti.


  Parteneri media

  TVR Cultural, revista Observatorul Cultural, revista Orizont, revista Formula As,  Radio Guerilla, Radio Blaj, Radio Cluj, Radio Reîntregirea Alba Iulia, Radio Transilvania.